http://www.han.jeravna.com

Реставрация ЕАД 2008.
© Всички права запазени.
 

„Реставрация” ЕАД е създадено през 1994 г. като наследник на дирекция „Изпълнение” на НИПК. Със своите четири филиала в градовете Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново и собствени производствени бази, дърводелски, ковашки, железарски работилници и с наличието на специализирана механизация, собствен транспорт и авторемонтна база дружеството успява ефективно да организира извършването на реставрационните и други строителни работи на територията на цялата страна.

В системата на „Реставрация” ЕАД работят над 100 строителни работници, част от които високо квалифициран инженерно-технически персонал, с дългогодишен опит по опазване паметниците на културата. Всичко това е създало изключителен авторитет на Дружеството в средите на инвеститорите, финансиращи дейности по опазване паметници на културата в цялата страна, частни организации и др.

Освен обекти-паметници на културата дружеството изпълнява и строително-монтажни работи по изграждане и ремонти на галерии, детски градини, училища, жилища и административни сгради.